Hösten 2020

Flera av de under våren 2020 inställda konserterna kommer istället att äga rum under hösten istället, bl a Pergolesis Stabat Mater i Höganäs och Charpentiers Messe de Minuit i Masthuggskyrkan, Göteborg.

tillbaka