Lukaspassionen

Tobias är solist när C. Ph. E Bachs Lukaspassion framförs i Kalmar domkyrka på palmsöndagen.

https://indd.adobe.com/view/98dd5fc4-1ba5-4bfd-b269-8e8845f9b855

tillbaka