Messias och Juloratoriet

Tobias inleder 2018 med att vara solist i ett framförande av Händels Messias och ett av Bachs Juloratorium. Båda två i Halland. 

tillbaka