Inställda konserter

Både Matteuspassionen och Membra Jesu Nostri som var planerade att framföras i passionstid i Kalmar Domkyrka är p g a rådande omständigheter inställda.

tillbaka